thaigardenstore.com

HOME
หน้าร้าน
HOW TO ORDER
วิธีการสั่งซื้อ
WHO ARE WE
แนะนำตัว
PRODUCT  >  Organic Pest Controls สารกำจัดศัตรูพืช แบบออร์กานิค  >  หัวเชื้อไตรโคเดอร์มา
 

หัวเชื้อไตรโคเดอร์มา

มีสินค้าอยู่: ชิ้น
 
ราคา: บาท
 
ค่าจัดส่งต่อชิ้น: บาท
 
กรุณาเลือกขนาด
 
กรุณาใส่จำนวน :
รายละเอียดสินค้า:
ขนาด 50กรัม บรรจุในขวดแก้ว มีวิธีการใช้แนบไปให้ ไตรโคเดอร์มาจัดเป็นเชื้อราชั้นสูงที่เจริญเติบโตได้ดีในดิน เศษซากพืช ซากสิ่งมีชีวิตต่างๆรวมทั้งจุลินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ตามธรรมชาติ โดยมีกลไกในการต่อสู้กับเชื้อสาเหตุโรคพืชอยู่4ประการ 1. แข่งขันกับเชื้อโรคพืช ด้วยเหตุที่เชื้อราไตรโคเดอร์มาสร้างเส้นใยรวดเร็ว สามารถสร้างสปอร์ได้ปริมาณสูง โดยอาศัยอาหารจากเศษวัสดุอินทรีย์ต่างๆจึงช่วยให้เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถแข่งขันกับเชื้อโรคพืชหรือจุลินทรีย์ที่อยู่บริเวณเดียวกัน 2. การเป็นปรสิตต่อเชื้อโรคพืช เชื้อไตรโคเดอร์มาที่ผ่านการคัดเลือกแล้วสามารถพันรัดเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรคพืช แล้วสร้างเอนไซม์ไคติเนส เซลลูเลส และกลูคาเนส วึ่งมีคุณสมบัติในการย่อยสลายผนังเส้นใยของเชื้อโรคพืช จากนั้นจึงแทงเส้นใยเข้าไปเจริญอยู่ภายในเส้นใยโรคพืชเป็นเหตุให้เชื้อโรคพืชสูญเสียความมีชีวิต ส่งผลให้ปริมาณของเชื้อโรคพืชลดลง 3.การสร้างสารยับยั้งหรือทำลายเชื้อโรคพืช เชื้อไตรโคเดอร์มาบางสายพันธุ์สามารถสร้างสารปฎิชีวนะสาร สารพิษและน้ำย่อยเพื่อหยุดยั้งหรือทำลายเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้ 4.ชักนำให้พืชมีความต้านทานโรค เชื้อไตรโคเดอร์มาบางสายพันธุ์ สามารถชักนำให้พืชสร้างกระบวนการผลิตสารประเภทเอนไซม์หรือโปรตีน ซึ่งมีส่วนช่วยให้พืชเกิดความต้านทานต่อเชื้อโรคได้
ต่อไปนี้เป็นเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถควบคุมได้ 1. เชื้อราไฟทอปทอร่า Phytophthora spp. ที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่า 2. เชื้อราไรซอคทอเนีย Rhizoctonia solani ที่เป็นสาเหตุของโรคเน่าระดับคอดิน 3. เชื้อราพิเที่ยม Fusarium spp. เป็นสาเหตุของโรคเหี่ยว 4. เชื้อราสเคลอโรเที่ยม Sclerotium rolfsii เป็นสาเหตุของโรคโคนเน่าและโรคเหี่ยวของพืชหลายชนิด
Copyright 2014 ThaiGardenStore Shop